STÖD OCH VÄGLEDNING

Vi erbjuder stöd utifrån individens behov

Praktiskt stöd och vägledning

Vi erbjuder individuellt stöd utifrån de behoven som vi med hjälp av socialtjänsten finner nödvändiga, vilket innebär både praktiskt stöd men även samtalsstöd/utvecklingssamtal med respektive kontaktperson. Vårt mål är att alla ska få stöd för att leva självständigt och kunna hitta tillbaka till sig själv. 

Barn är högprioriterade hos oss, med den anledningen anordnar vi kontakt med skol- och förskola så fort som möjligt för att inte barnet skall hämmas.

Vi erbjuder även:

Kvalitetssäkring är en strukturerad process för att kunna säkerställa att mål uppnås, och att verksamheten bedrivs i enlighet med övergripande riktlinjer, stadgar, värdegrund och etiska riktlinjer.

Uttryckligen betyder det att verksamheten bedriver ett systematiskt förbättringsarbete. Genom insamlade referenser av placerade och Socialsekreterare kan vi säkerställa att erbjuda en avspegling av ett likvärdigt intyg. Vi skriver även egna avvikelser på oss själva för att kontinuerligt kunna följa upp våra brister, en så kallad egen inspektion. Vi välkomnar även IVO för att säkerställa att vi kan erbjuda kvalité i verksamheten.

Språk​ på boendet

Arabiska | Persiska | Kurdiska | Bosniska | Polska | Turkiska

Kontakt

ÖPPETTIDER

MENY

© Blomman Gruppbostad , 2020