Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring är en strukturerad process för att säkerställa att mål uppnås, och att verksamheten bedrivs i enlighet med övergripande riktlinjer, stadgar, värdegrund och etiska riktlinjer.

Uttryckligen betyder det att verksamheten bedriver ett systematiskt förbättringsarbete. Genom insamlade referenser av placerade och socialsekreterare kan vi säkerställa att erbjuda en avspegling av ett likvärdigt intyg. Vi skriver även egna avvikelser på oss själva för att kontinuerligt kunna följa upp våra brister en så kallad egen inspektion. Vi välkomnar även Ivo för att säkerställa att vi kan erbjuda en kvalité i verksamheten.

Språk​ på boendet

Arabiska | Persiska | Kurdiska | Bosniska | Polska | Turkiska

Kontakt

ÖPPETTIDER

MENY

© Blomman Gruppbostad , 2020