KONTAKTUPPGIFTER

Är du i behov av skyddat boende? Kontakta socialtjänsten i din kommun eller stadsområde.

Nödsituation: Ring 112

Att vara utsatt

Till Blomman kan du ringa dygnet runt om du vill tala med någon om dina upplevelser eller om du har frågor. Vi har tystnadsplikt och du kan vara anonym.

Vår uppgift är att lyssna och ge dig professionellt stöd, så att du kan förändra din nuvarande situation och ta dig vidare.

Vi kan även berätta vart du kan vända dig inom vården om du har fysiska eller psykiska skador. Eller hur du polisanmäler ett brott, till exempel misshandel, hot eller sexuella övergrepp.

Telefon

073-315 09 78

e-post

info@blommangruppboende.se

Måndag - söndag

24/7

Telefon

073-315 09 78

e-post

info@blommangruppboende.se

Måndag - söndag

24/7

Blomman gruppboende erbjuder skyddad bostad för kvinnor och medföljande barn
som upplever våld och hot i nära relation.

Kontakt

ÖPPETTIDER

MENY

© Blomman Gruppbostad , 2020